सूचना तथा समाचार


नियमित जिल्ला समन्वय समितिकाे बैठक बाट देहाय का निर्णय पारीत गिरयो

निर्णय नं‍. १  आज मिति २०८० साल जेठ २ गते बसेको जिल्ला समन्वय समितिकाे बैठकबाट यस जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय,...
थप पढ्नुहोस ...
निकासा पठाइएको

जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय बाट अनुदान वाफत निर्मित वडा कार्यालयहरु लाइ अन्तिम किस्ता भुक्तानि गरिएकाे व्यहाेरा जानकारी गराइन्छ ।  १...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar