सूचना तथा समाचार


आ ब २०७२/७३ को अन्तिम लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धि सूचना

आ ब  २०७२/७३ को अन्तिम लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धि सूचना जिल्ला विकास समिति सोलुखुम्बु को अत्यन्त जरूरी सूचना |||

यस जिविस बाट चालु आ .व . मा सम्झौता भई संचालनमा रहेका पर्यटन रोयल्टी शिर्षक बाहेक का विभिन्न आयोजना /कार्यक्रमहरु...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला विकास समिति , सोलुखुम्बुको २४औ जिल्ला परिषद हुने बारे सुचना ।।।

जिल्ला विकास समिति, सोलुखुम्बुको , २४औ जिल्ला परिषद  हुने बारे सुचना ।।।Skip to toolbar