जिल्ला परिषदका निर्णयहरु


नियमित जिल्ला समन्वय समितिकाे बैठक बाट देहाय का निर्णय पारीत गिरयो

निर्णय नं‍. १  आज मिति २०८० साल जेठ २ गते बसेको जिल्ला समन्वय समितिकाे बैठकबाट यस जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय,...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar