ऐन कानुन निर्देशिका


स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन  २०५५ स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७

स्थानीय निकाय सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०६७ स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६९

स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६९ सामाजिक सुरक्षा संचालन कार्यविधि २०७२

सामाजिक सुरक्षा संचालन कार्यविधि २०७२ Skip to toolbar