सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
काकु गाविस २०७३ -७४ (प्रथम ) 97 100 19 26 3 100 2 4 12 13 40 35 डाउनलोड
कागेल गाविस २०७१-७२ () 64 60 10 7 1 40 3 2 25 30 डाउनलोड
खुम्जुङ गाविस २०७१-७२ () 65 68 3 88 2 1 2 1 डाउनलोड
गुदेल गाविस २०७१-७२ () 76 75 4 3 89 5 4 2 3 40 47 डाउनलोड
गोराखानी गाविस २०७०-७१ () 45 44 7 10 10 15 2 3 13 12 डाउनलोड
गोली गाविस २०७०-७१ () 40 35 10 10 10 30 8 5 15 22 डाउनलोड
चौलाखर्क गाविस २०७०-७१ (अन्तिम) 24 19 12 11 45 38 1 1 5 6 20 19 डाउनलोड
छेस्काम गाविस २०७३-७४ (प्रथम ) 40 48 3 3 1 71 4 6 3 4 5 6 डाउनलोड
जुबु गाविस २०७०-७१ () 125 120 30 25 30 70 20 12 डाउनलोड
जुभिङ गाविस २०७१-७२ () 60 62 10 13 112 1 2 25 26 डाउनलोड
टाक्सिन्दु गाविस २०७१-७२ () 50 46 11 10 8 62 1 1 1 1 23 20 डाउनलोड
तिङ्ला गाविस २०७१-७२ () 137 135 25 25 10 165 2 1 2 51 50 डाउनलोड
देउसा गाविस २०७१-७२ () 85 80 15 14 1 86 2 1 1 2 25 30 डाउनलोड
नेचाबतसे गाविस २०७१-७२ () 103 100 5 5 6 100 2 2 3 2 15 15 डाउनलोड
नेले गाविस २०७१-७२ () 59 60 3 2 5 64 2 4 20 26 डाउनलोड
पन्चन गाविस २०७१-७२ () 55 45 25 25 14 48 4 2 1 1 40 50 डाउनलोड
पावै २०७३-७४ (प्रथम ) 40 47 4 5 72 1 1 5 6 10 12 डाउनलोड
पावै गाविस २०७१-७२ () 50 52 4 4 72 2 2 15 15 डाउनलोड
बासा गाविस २०७१-७२ () 66 65 14 10 96 2 2 20 27 डाउनलोड
बुङ गाविस २०७०-७१ (प्रथम) 55 52 15 12 23 53 3 1 20 19 डाउनलोड
भकान्जे गाविस २०७०-७१ (अन्तिम) 45 40 15 12 42 29 0 2 7 5 12 10 डाउनलोड
मुक्ली गाविस २०७१-७२ () 100 99 5 4 2 48 3 2 25 30 डाउनलोड
लोखिम गाविस २०७१-७२ () 75 70 2 4 69 1 2 10 9 डाउनलोड
वाकु २०७३-७४ (प्रथम ) 90 87 14 15 0 89 1 2 5 8 8 9 डाउनलोड
वाकु गाविस २०७१-७२ () 94 100 12 8 6 83 4 5 1 1 9 10 डाउनलोड
सल्यान गाविस २०७१-७२ () 135 135 20 13 1 135 6 6 2 2 45 40 डाउनलोड
साबिकको बेनि गाविस २०७०-७१ (प्रथम) 42 30 13 9 10 38 2 4 4 5 डाउनलोड
सोताङ गाविस २०७१-७२ () 150 155 20 19 2 126 6 5 3 6 50 58 डाउनलोड
Skip to toolbar