मनिषकुमार आले

पद : लेखापाल

शाखा : आर्थिक प्रशासन

टेलिफोन : ९८५२८-५६०००

इमेल : ddcsolu@gmail.com

स्थायी ठेगाना : मोरङ

कार्यकाल : २०७७ वैशाख - हालसम्म


सम्पर्क नं. : ९८५२८-५६०००

Skip to toolbar